Om oss

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som er lokalisert på Nesttun

DPS'et tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Pasientene som kommer til oss bor primært i kommunene Os, Fusa, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF . Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen.

Solli DPS har som målsetting å være en pålitelig organisasjon og et effektivt DPS med høy faglig standard. Våre tjenester skal derfor utvikles til å være i tråd med brukernes behov, og behandlingen skal være i samsvar med internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder. Solli DPS vil være med å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk i nært samarbeid med Helse Bergen og kommunene i vårt opptaksområde.

Eiere er Anton og Malla Mohrs legat og Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har 50 % eierandel hver.

Solli DPS består av døgnavdeling med to poster, allmennpsykiatrisk post og rehabiliteringspost. I tillegg har vi dagavdeling, poliklinikk, FACT-og ambulant team.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.