Rettigheter

 • Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus

   Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

 • Egenandel og frikort

  Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel.

 • Fristbrudd

  De som har rett til nødvendig helsehjelp får et brev med en fristdato for start av helsehjelp: utredning (ved uklar tilstand) eller behandling (avklart tilstand), og når denne senest skal starte.

 • Fritt behandlingsvalg

  Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Kjernejournal

  Kjernejournal er en elektronisk løsning med personlige helseopplysninger til hjelp for den enkelte og helsepersonell.

 • Klage og erstatning

  Dersom du mener at pasientrettighetene dine ikke er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelingen så fort som mulig.

 • Pasientjournal

  Alle kan nå logge inn å få tilgang til journal, oversikt over timene sine og en rekke andre funksjoner.

 • Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Rett til helsehjelp

  Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder også flyktninger og andre innvandrere som har lovlig opphold.

Fant du det du lette etter?