Rettigheter

 • Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus

   Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

 • Egenandel og frikort

  Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel.

 • Fristbrudd

  De som har rett til nødvendig helsehjelp får et brev med en fristdato for start av helsehjelp: utredning (ved uklar tilstand) eller behandling (avklart tilstand), og når denne senest skal starte.

 • Fritt behandlingsvalg

  Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 • Kjernejournal

  Kjernejournal er en elektronisk løsning med personlige helseopplysninger til hjelp for den enkelte og helsepersonell.

 • Klage og erstatning

  Dersom du mener at pasientrettighetene dine ikke er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelingen så fort som mulig.

 • Pasientjournal på nett

  Alle kan nå logge inn å få tilgang til journal, oversikt over timene sine og en rekke andre funksjoner.

 • Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

 • Rett til helsehjelp

  Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder også flyktninger og andre innvandrere som har lovlig opphold.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.