HELSENORGE

Oppstart av flere nye prosjekter for forbedring av behandling gjennom evaluering og pasientfeedback

På Solli DPS skal vi vite om behandlingen faktisk hjelper den enkelte. Da må vi spørre om tilbakemeldinger fra pasienter om både fremgang og opplevelse av behandlingen gjennom forløpet.

Vi har nå fått eksterne midler til tre prosjekter der målet er å forbedre kvaliteten på behandlingen vi gir. Prosjektene har også som mål å gi ny innsikt i hvem behandlingen treffer godt for, og for hvilke pasienter vi må gjøre tilpasninger eller prøve andre løsninger. 

Innføring av LOVePROM

I januar fikk Solli DPS innovasjonsmidler fra Helse Vest for å innføre systemet LOVePROM til innhenting av pasientrapporterte utfallsmål (PROMS) og pasientrapporterte erfaringer (PREMS) i allmenpoliklinikkene. Pasienter får automatisk tilsendt evalueringsskjema ved behandlingsoppstart og –avslutning, samt ved faste evalueringspunkter. Behandlere leser og drøfter tilbakemeldingene sammen med pasienten i neste time. Psykolog Arne Garvik Janssen starter i juni som prosjektleder i 50 % stilling for å lede dette arbeidet.​

Implementering av utfallsmål og feedback i FACT

Å etterspørre tilbakemeldinger fra pasienter om behandlingsutfall og tilfredshet med behandlingen er også en forventet del av FACT-modellen​. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) evaluerte nylig hvor tro Solli DPS er til FACT-modellen, og rutinemessig utfallsmåling var ett av de identifiserte forbedringsområdene. I etterkant av denne evalueringen søkte vi derfor om såkornmidler fra Helse Vest, og fikk sist uke tildelt 225 000 kroner til å innføre utfallsmåling og bruk av pasientfeedback i behandlingen i FACT.​

Musikkterapeut Alexander Bjotveit frikjøpes i 20 % til å lede forbedringsprosjektet, sammen med en prosjektgruppe i FACT. Han starter i august og kommer også til å gjennomføre forbedringsutdanningen i Helse Vest gjennom prosjektperioden.
 

Kvalitetsregister i basisutredningen

Pasienter som skal i poliklinisk behandling ved Solli DPS, kartlegges først i et eget utredningsteam. Dette gir god innsikt i pasientenes utfordringer og preferanser, før man velger et behandlingstilbud som passer den enkelte.

Vi ønsker å bedre oversikt over om pasientene kommer til behandlingstilbud som treffer dem, og har derfor søkt om, og fått, eksterne midler til å opprette et kvalitetsregister for dette. «Inntaksregisteret» vil kunne kvalitetssikre og forbedre pasientflyt og vurderinger i startfasen av pasientforløpene.​​​
 
Utover disse nye prosjektene skal Solli nå ansatte en analytiker som kan analysere data fra blant annet disse nye feedbacksystemene, og bidra til å utvikle gode systemløsninger.

Samlet sett gjør vi en betydelig innsats for å fange opp pasienters opplevelse og opplevd nytte av behandlingen, slik at vi kan gjøre mer av det som hjelper den enkelte.​ ​