Formidling

Formidling ved nasjonale og internasjonale konferanser

​2018

Formidlingsaktiviteter i GAD-prosjektet

GAD-prosjektet eller Pexacog-studien som den også, kalles, har de siste årene fått økende nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. I fjor var prosjektet invitert til den amerikanske nasjonale konferansen for kognitiv atferdsterapi (ABCT) og Silje Stavestrand var i Washington i november og presenterte prosjektet sammen med Oda Bugge Kambestad som er studentstipendiat i prosjektet, Nedenfor er informasjon om de ulike konferansene der prosjektet har vært presentert i 2018:

Sitering: Stavestrand, S. H. Physical exercise: Augmenting cognitive behavioural therapy for anxiety disorders with physical exercise. Innlegg i paneldebatt: 52. convention Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) Washington D.C., 15.-18.november 2018. 

Sitering: Sirevåg, K., Stavestrand, S.H., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Sjøbø, T., Endal, T., Nordahl, H.M., Specht, K., Hammar, Å., Halmøy, A., Martinsen, E. W., Andersson, E., Hjelmervik, H., Mohlman, J., Thayer, J. F.&  Hovland, A. Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised anxiety disorder (PEXACOG): Study protocol and feasibility results from a randomised controlled trial. 48th Annual Congress of the European Association (EABCT 2018); Bulgarian Association for Cognitive-Behavioral Psychotherapy, Sofia, 5.-8.september 2018.

Sitering: Stavestrand, S. H., Sirevåg, K., Endal, T., Sjøbø, T., Nordhus, I. H., Nordahl, H. M., Specht, K., Martinsen, E. W., Hammar, Å., Mohlman, J., Halmøy, A., Andersson, E., Thayer, J. F., Hjelmervik, H., Harvey, A. &  Hovland, A. Augmenting CBT with physical exercise intreatment of generalised anxiety disorder in holder adults – results from a pilot study. International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health (ICPPMH); Reykjavik 10.-12.april 2018.

Vitenskapelig foredrag på internasjonal konferanse i Dublin om e-helseintervensjoner
På vegne av e-Meistringsprosjektet på Solli holdt Henning Johansen innlegg på den femte ESRII-konferansen i Dublin i april om e-meistring kombinert med fysisk aktivitet.
Sitering: Johansen, H., Vøllestad, J., Sjøbø, T., Nordgreen, T., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Martinsen, E. W. & Hovland, A. Combining manualised physical exercise with internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder – A feasibility study. ESRII 5th Conference; Dublin, 18.-20.april 2018.
Se her for programmet på konferansen

2017

Poster på internasjonal konferanse i psykiatri
Faglig ansatte ved Solli DPS var på konferanse i Firenze i april 2017 og presenterte en poster på 25th European Congress of Psychiatry.
Sitering:  Hovland, A., Nordhus, I. H., Martinsen, E. W., Sjøbø, T., Gjestad, B.,  Johansen, H. & Pallesen, S. (2017) 
Comparing the effects of cognitive behavior therapy or regular physical exercise on sleep in the treatment of patients with panic disorder. 25th European Congress of Psychiatry; Firenze, 1.-4.april 2017. 

Se her for sammendrag av posteren

Innlegg på Helsekonferansen "Leve hele livet"

Se nyhet om Helsekonferansen her

Arkiv - eldre formidlingsaktiviteter

2016
Solli-ansatte med innlegg på forskningskonferanse i Madrid om fysisk aktivitet hos pasienter i psykiatri
Sitering: Endal, Trygve; Sirevåg, Kristine; Stavestrand, Silje Haukenes; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Johansen, Henning; Lom, Stine Oksholm; Hovland, Anders.
Treating generalised anxiety disorder in older adults using cognitive behaviour therapy augmented with physical exercise– study design and exercise protocol. The 6th International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health; Madrid  9.-11.mars  2016.
Sammendrag fra konferansen:

 

Fant du det du lette etter?