HELSENORGE

Solli DPS på Helsekonferansen 2017

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte Helsekonferansen 11. og 12. mai 2017. Temaet for konferansen var kvalitetsreformen for eldre - "Leve hele livet". Konferansen ble åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie, og forhenværende forsknings- og fagsjef ved Solli, Anders Hovland, holdt første konferansedags siste foredrag da han fortalte om Sollis satsing på eldre.

​Helsekonferansen er en viktig arena for å diskutere helsespørsmål. I år er konferansen startskuddet for kvalitetsreformen "Leve hele livet", som skal omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Solli DPS satser på å bedre tilbudet til eldre med psykisk lidelse blant annet gjennom prosjektet PEXACOG, og på konferansen fortalte Hovland om denne satsningen. Bakgrunnen og målsetningene for satsningen og prosjektet ble presentert, og noen av erfaringene fra arbeidet med prosjektet så langt ble også presentert.

Foruten Hovland (nr. to fra v.), representerte fysioterapeut Trygve Endal (nr. 1 fra venstre), psykolog og PhD-stipendiat Kristine Sirevåg (nr. 3) og psykiater og medisinskfaglig rådgiver Åsa Rekdal (nr. 4) Solli DPS og prosjektgruppen på Helsekonferansen.