Helsenorge

Solli DPS omtalt i årets sykehustale for sitt arbeid med internettbehandling

Solli DPS ble løftet frem i årets sykehustale for sitt arbeid med å tilby internett-basert behandling til sine pasienter.