HELSENORGE

Solli DPS med bidrag til nytt samvalgsverktøy for psykose

Bilder fra Helsenorge.no

​Helsenorge.no har nylig lansert et nytt samvalgsverktøy for psykose. Dette verktøyet gir pasienter muligheten til å sammenligne de ulike behandlingsmulighetene som finnes.

Fysioterapeut Trygve Endal ved Solli DPS har bidratt med informasjon om fysisk trening og fysisk aktivitet som en del av mulighetene for behandling av psykose. Videoen heter: "Nytte av fysisk aktivitet" og Trygve bidrar etter 18 sekunder av videoen.

Erfaringskonsulent Linda Garvik har delt av sin erfaring og snakker om det å delta i samvalg. Videoen heter "Din stemme er viktig".