HELSENORGE

Behandlingstilbud for eldre med generalisert angst

Solli DPS gjennomfører nå en behandlingsstudie for behandling av generalisert angstlidelse hos eldre mellom 60-75 år.

​Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre, og mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder. Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandling for denne angstlidelsen hos eldre mennesker, og prosjektet baserer seg på den nyeste vitenskapelige utviklingen på området. Alle deltakere i prosjektet vil bli tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen.

Om behandlingstilbudet

Et mål med prosjektet er å utvikle bedre kunnskap om hvordan generalisert angstlidelse arter seg hos eldre, og hvordan generalisert angst påvirker kropp og helse. Deltakere i prosjektet vil bli tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen. Denne terapien vil bli tilbudt i kombinasjon med enten støttebehandling eller fysisk trening.

Hvem kan delta 
Personer i alderen 60-75 år med generalisert angstlidelse.

Forhold som forhindrer deltakelse
 • Bruk av beroligende medisiner (benzodiasepiner) eller antipsykotisk medisin
 • Pågående alvorlig depresjon
 • Pågående rusavhengighet
 • Demens eller annen hjerneorganisk lidelse
 • Historie med psykose eller mani
 • Medisinsk tilstand som forhindrer deltakelse i normal fysisk aktivitet og trening
Hva er generalisert angst
Generalisert angstlidelse er en vanlig angstlidelse som rammer 5-10 % av alle mennesker i løpet av livet. Personer med generalisert angst plages av at de bekymrer seg svært mye. Bekymringen blir en stor belastning, og reduserer både evne til å fungere godt og livskvalitet. Mange opplever i perioder bekymringen som tilnærmet ukontrollerbar. Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre. Mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder.

Symptomer
For personer med generalisert angst er bekymring, uro og kroppslige spenninger ofte de mest plagsomme symptomene. Mange opplever også andre symptomer og konsekvenser som er slitsomme, slik som:
 • SøvnvanskerKonsentrasjonsvanskerRastløshet
 • Irritasjon
 • Ørhet, svette, rask puls eller rask pust, tørr munn.
Hvordan delta i behandlingsstudien
Plages du av mye engstelse og bekymring og ønsker å delta i prosjektet, ber vi deg ta kontakt med din fastlege. For å delta i prosjektet må du henvises av din fastlege eller annen behandler i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Vis gjerne til informasjonen på denne nettsiden til din fastlege eller behandler for å drøfte henvisning. 
Henviser kan sende elektronisk henvisning til prosjektet (edi). Vær vennlig da å angi at pasienten er tiltenkt GAD-prosjektet.


Prosjektet i media (PEXACOG)

Prosjektet PEXACOG, som beskrevet over, er også omtalt i flere medier:
​Bergens Tidende - Unikt tilbud til eldre som bekymrer seg syke​

Magasinet Haraldsplass​​​ Norsk Forening for Kognitiv terapi Bergens Tidende (abonnement) Innslag på TV2 20.04.2021

Frisk k​​​ontrollgruppe i studien «Forbedret behandling for personer over 60 år med generalisert angstlidelse»​​

Vi rekrutterer nå til en frisk kontrollgruppe i studien «Forbedret behandling for personer over 60 år med generalisert angstlidelse»

Deltakelse i kontrollgruppen innebærer gjennomføring av tester høsten 2022 og igjen våren 2023.
Testene vi gjør er:

 • Fysiske tester av styrke og utholdenhet
 • Hjerneavbildning – MR-undersøkelse
 • Nevropsykologisk testing
 • Utfylling av spørreskjemaer
 • Spyttprøver
 • Blodprøver
 • DNA-test
 • Aktigraf i syv dager

For å delta er det spesielle kriterier man må oppfylle:

 • Være mellom 60-75 år gammel
 • Ikke ha eller ha hatt en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kontakt: Silje Haukenes Stavestrand og Kristine Sirevåg

Tlf.nr. 400 38 807 i kontortid 08-15​