HELSENORGE

Bedret behandling for generalisert angstlidelse hos personer over 60 år (PEXACOG)

Generalisert angstlidelse er en vanlig og alvorlig angstlidelse blant eldre. Studien har som mål å forbedre anbefalt behandling for generalisert angstlididelse for personer mellom 60-75 år.

Om studien

PEXACOG-studien gjennomføres ved Solli DPS i Bergen. Den har som formål å forbedre anbefalt behandling for generalisert angstlidelse hos personer mellom 60-75 år. Deltakerne randomiseres til enten kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med fysisk trening, eller kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med telefonoppfølging.
Studien tilstreber også å øke kunnskapen og generalisert angstlidelse generelt og i aldersgruppen 60-75 år.
Resultatene fra pasientgruppen sammenlignes med en frisk kontrollgruppe.


Hvem kan delta?

Personer mellom 60-75 år som har generalisert angstlidelse som sin hoveddiagnose kan vurderes for deltakelse. Man kan ikke delta dersom man har en alvorlig depressiv tilstand, tidligere har hatt episoder med mani og/eller psykose, har et pågående rusproblem, tidligere har hatt slag eller drypp eller har kjent hjerneorganisk lidelse. 

I kontrollgruppen kan personer mellom 60-75 år som ikke har eller har hatt en psykisk lidelse delta. Hva innebærer studien?

For pasienter innebærer deltakelse at man får anbefalt behandling for sin angstlidelse. I denne studien er dette kognitiv atferdsterapi. Deltakerne blir tilfeldig fordelt til en av to behandlingsbetingelser, enten kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med fysisk trening eller kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med telefonoppfølging.
Deltakelse innebærer en del ulike tester før, underveis og etter behandling. Dette inkluderer utfylling av spørreskjemaer, testing av fysisk form, blodprøver, spyttprøver, nevropsykologisk testing og en MR-undersøkelse.

Deltakere i kontrollgruppen testes på de samme målene som deltakerne i pasientgruppen. 


Vær oppmerksom

Testene og behandlingen i denne studien er vurdert som ufarlige. Enkelte deltakere vil imidlertid kunne oppleve noe ubehag knyttet til noen av testene og behandlingen. 


Kontaktinformasjon

Silje Haukenes Stavestrand og Kristine Sirevåg
Stipendiater og psykologer
Tlf.nr. 40038807


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Rekruttering av pasienter til studien er nå avsluttet. Dersom du har behov for hjelp med din angstlidelse, anbefaler vi deg å ta kontakt med din fastlege. Rekruttering av deltakere til kontrollgruppe har oppstart høst 2022.

Samarbeidspartnere

Fant du det du lette etter?