HELSENORGE

Utdanningsplan LIS Solli DPS

 Solli DPS skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet.

Psykiatri (VOP)​

VOP utdanningsplan​ Solli DPS

Felles kompetansemål (FKM)

FKM skal oppnås i alle spesialiteter og er identisk i alle fag. Det er 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Ved HSR har vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon.

Fant du det du lette etter?