Fag og forskning

Solli DPS har som alle helseforetak i Helse Vest, forskning som et satsningsområde.

Det er et felles mål å styrke klinisk og pasientrettet forskning for å sikre at pasienter får et trygt og kostnadseffektivt tilbud i tråd med den til en hver tid beste tilgjengelige kunnskapen på området.

For å nå dette målet er det ikke nok å undersøke nye metoder. Vi har et like sterkt fokus på kvalitetssikring og undervisning som en del av den ordinære driften. Dette for å sikre at vi handler i tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Her vil vi presentere deler av det som blir gjort ved Solli DPS i arbeidet med å sikre kvaliteten på våre behandlingstilbud.

Fant du det du lette etter?