HELSENORGE

Fag og forskning

Solli DPS har siden 2005 hatt forskning som et satsningsområde.

Det er et felles mål å styrke klinisk og pasientrettet forskning for å sikre at pasienter får et trygt og kostnadseffektivt tilbud i tråd med den til en hver tid beste tilgjengelige kunnskapen på området.

For å nå dette målet er det ikke nok å undersøke nye meto​​der. Vi har et like sterkt fokus på kvalitetssikring og u​ndervisning som en del av den ordinære driften. Dette for å sikre at vi handler i tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Her presenterer vi noe av det som blir gjort ved Solli DPS i arbeidet med å sikre kvaliteten på våre behandlingstilbud.

Pågående prosjekter Forsknin​gsartikler og andre publikasjoner Formidling

Utdanningsplan LIS


Fant du det du lette etter?