HELSENORGE

Er du pasient?

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre for å forberede den første samtalen i poliklinikk, hva som skal skje i den første samtalen og hvordan behandlingen foregår.

​Slik får du behandling ved poliklinikk

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling ved Solli DPS, men det finnes også annet helsepersonell som kan henvise.

Når du er henvist til spesialisthelsetjenesten, vurderer vi om du har rett til helsehjelp. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av informasjonen i henvisningen, prioriteringsforskriften og ut fra informasjon fra prioriteringsveilederne. Henvisningen blir vurdert innen maksimalt 10 virkedager fra den er mottatt.

Har du rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, blir det satt en individuell hjelp for når helsehjelpen senest skal starte. Samtidig blir det satt opp et tidspunkt for første samtale innen denne fristen. Du får et brev om dette på helsenorge.no, eller i posten dersom du ikke logger deg på helsenorge.no.

Dersom vi vurderer at tilstanden din ikke krever behandling i spesialisthelsetjenesten, gir vi deg informasjon om andre tilbud som kan være aktuelle.

 

lege

Slik kan du forberede deg til den første samtalen

Det kan være nyttig å tenke gjennom hva du ønsker behandling for og begynne å tenke over målene for behandlingen før den første samtalen. Dersom du klarer å gjøre noen små endringer i ventetiden, er det verdifullt.

Dersom du har spørsmål eller ønsker videokonsultasjon, kan du ta kontakt på telefon 55 61 82 00.

Første samtale

I den første samtalen ønsker vi å avklare dine behov, mål og ønsker for behandling og oppfølging. Du kan gjerne ta med pårørende om du ønsker det. Vi snakker om problemene du opplever og årsaken til disse. En poliklinisk time varer som regel i 45 minutter, men den første samtalen kan vare litt lengre.

Behandleren du møter har kunnskap om og erfaring med å jobber med mennesker med psykiske vansker. De vanligste yrkesgruppene som jobber hos oss i poliklinikk er psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter, fysioterapeuter, psykiatriske sykepleiere og sosionomer.

I enkelte tilfeller finner vi ut i den første samtalen at det ikke er grunnlag for videre utredning eller behandling i psykisk helsevern. Vi kan da gi informasjon om hvilke tilbud som kan være aktuelle istedenfor. ​

 

Utredning

De første samtalene brukes til utredning av vanskene dine. Vanligvis innebærer utredning både samtaler, strukturerte intervju og spørreskjema. Sammen med deg ønsker i å avklare hva som er hovedutfordringene dine og hva du har behov for av videre oppfølging. Utredningen fører til en vurdering og beslutning om videre behandling.

 

Poliklinisk behandling

Poliklinisk behandling innebærer at du har jevnlige samtaler med en behandler eller med en behandlingsgruppe. Sammen med behandleren din blir dere enige om målene for behandlingen, hvor ofte dere skal møtes og hvor lenge behandlingen skal vare.

Det finnes mange behandlingsmetoder. De behandlingsmetodene vi bruker, har dokumentert god effekt på behandling av ulike psykiske lidelser. Ofte må man øve for å få til forandringer i livet sitt. En viktig del av behandlingen er derfor at du øver på det du lærer mellom samtalene.

Noen symptomer kan fortsatt være tilstede ved avslutning av behandlingen. Samtidig opplever mange at behandlingen har belyst nye måter å ta hensyn til det som er vanskelig på, og at en har fått flere verktøy til å jobbe videre på egen hånd med å gjøre de nødvendige endringene.

Behandlingen kan gjennomføres individuelt, i gruppe eller over nettet, enten som veiledet internettbehandling eller via videokonsultasjoner.

 

Samhandling med ulike samarbeidspartnere

Under behandlingen oppretter vi et samarbeid med ulike samarbeidspartnere ut fra dine behov og ønsker. Du bestemmer hvem som skal involveres i behandlingen din. Aktuelle samarbeidspartnere kan være pårørende, fastlege, kommune og NAV. Vi holder samarbeidsmøter med deg og de aktuelle samarbeidspartnerne ved behov. ​

psykolog nav

Fant du det du lette etter?