Videokonsultasjon

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

Innledning

Påloggingsinformasjon blir sendt i innkallingsbrevet som du mottar enten på helsenorge eller i posten. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tjenester for å delta på video via helsenorge

Du styrer selv tilgangen til digitale tjenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at du har mottatt innkalling med informasjon om oppkobling til video, må du ha samtykket til «full tilgang».

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine
 3. Trykk på «Personverninnstillinger». Om «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full», er du allerede i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre samtykke», og sett den til «Full».

Med «fullt samtykke» på helsenorge, vil du få varsel om innkallinger og du vil finne innkallinger i «Meldinger». . Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal», selv når du ikke har gitt fullt samtykke.

Dersom du ikke har tilgang til helsenorge vil du motta påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på knappene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

Dette trenger du

 • Enhet som nettbrett, mobil eller PC. Dersom PC skal brukes må den ha kamera, mikrofon og høyttaler (kan være innebygd i PC-en) og være nylig omstartet. Hodetelefoner kan være nyttig, men er ikke obligatorisk. Vær oppmerksom på at jobb-PC kan være sperret for bruk av video.
 • Eldre enheter, eller enheter som ikke er oppdatert med siste versjon av programvare, kan gi problemer med lyd og bilde. Dersom du bruker en Android-telefon (Samsung m.fl.), bruk Chrome nettleser. Dersom du bruker IOS-telefon (Apple), bruk Safari. Ikke bruk nettleseren Internett Explorer.
 • Et rom (med stabil og god tilgang til internett) hvor du kan være alene, og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva som blir sagt. Rommet bør også ha god belysning slik at du er godt synlig.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikke kan møte til timen din, tilstanden din har blitt forverret eller du heller vil ha en konsultasjon med fysisk oppmøte, er det viktig at du gir beskjed til sykehuset.  Logg inn på www.helsenorge.no  for å sende melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte sykehuset direkte på telefon man.-fred. klokka 0800-1530. Dersom helsetilstanden forverrer seg vesentlig, må du kontakte fastlegen eller den som har henvist deg til time på sykehuset. Fastlegen kan også gi deg råd og oppfølging i ventetiden.
 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrytelser eller forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker ved å åpne https://join.nhn.no . Registrer navn (maskinen din husker det, lagres ikke eksternt) og tast inn 998112. Dette er et testrom hvor du kan bli kjent med hvordan systemet virker i god tid før samtalen.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.

Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer.

 • Åpne innkallingsbrevet med møteromslenken omlag fem minutter før, slik at du er klar til å trykke på lenken rett før konsultasjonen starter.
 • Les gjennom punktet «Håndtering av eventuelle problemer» lenger nede på siden på forhånd, slik at du er forberedt dersom oppkoblingen ikke fungerer.

Oppkobling til videokonsultasjon

Har du mottatt en innkalling til videokonsultasjon med sykehuset, gjør du følgende:

 • Ta fram nettbrett, mobiltelefon eller PC, og se til at enheten er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Åpne nettleser som anvist under avsnittet "Dette trenger du".
 • Logg inn på helsenorge.no
 • Gå inn på MELDINGER, og finn innkallingsbrev

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.    Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Koble deg opp rett før du har en timeavtale ved å åpne dokumentet «Innkallingsbrev» som ligger under «Meldinger» og starte videokonsultasjon ved å trykke på lenken som ligger i brevet. Om lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer må du åpne https://join.nhn.no . Klikk på det grønne symbolet for «video» og tast inn romnummeret som du har fått oppgitt (se innkallingen). Tast så inn pinkode om du har fått oppgitt dette, eller klikk på «delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelingen som har kalt deg inn.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

join_velkommen.png

 • Du må nå gi videoløsningen tilgang til mikrofon og kamera. Tillat tilgang til Mikrofon og kamera.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Skriv inn hele navnet ditt for å identifisere deg for behandler, trykk OK
 • Dersom du blir bedt om å gi tilgang i nettleser, trykk OK.

join_velkommen2.png

Deltagelse i møte

 • Vent til sykehuset kobler opp. Dersom du ikke kommer inn i venterommet, prøv igjen etter noen minutter.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Da er alt klart. Pass på at kamera og mikrofon ikke er slått av (det er da en strek over symbolet for kamera og mikrofon).

join8.png

 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilde

join9.png

Under

Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for denne type konsultasjoner. Oppstår det problem underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

Kjøreregler for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte parter må presentere seg. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be de om å legitimere seg. Dersom du har med en noen med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 2. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (verken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandlerne ikke ser 'hele deg', og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenliknet med fysisk oppmøte. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler og blir bedt om å legitimere deg

Håndtering av eventuelle problem

Tabellen under hjelper deg å løse eventuelle problemer som skulle oppstå. Dersom du fremdeles opplever tekniske problemer, må du ta kontakt med Helse Vest IKT sitt kundesenter på 55 97 65 51.

Problemløsning
PROBLEMLØSNING
Du har ikke fått lagt inn fullt navn ved oppkobling til videoGå på https://join.nhn.no  i den nettleseren du skal bruke og legg inn fullt navn. Klikk så på videolinken i innkallingsbrevet, eller legg inn romnummer og pin-kode som beskrevet sammen med linken.
Du eller behandler er forsinketTa kontakt med avdelingen, se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Du klarer ikke å koble deg på møtet
 • Har du tilgang til internett? Forsøk en kjent side
 • Dersom du bruker PC, forsikre deg om at den nylig er restartet og at du ikke bruker Internet Explorer. Eventuelt kan du avslutte ved å klikke på det røde symbolet og åpne timen via mobil eller nettbrett.
 • Koble deg opp ved å gå inn på https://join.nhn.no, klikk på det grønne videosymbolet og tast inn romnummeret som du finner i innkallingsbrevet. Tast pin-kode dersom dette er oppgitt, ellers trykker du på «delta»

Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet til avtalt tid kan det hende at legen/sykepleieren ringer deg på telefonen.

Bilde eller lyden forsvinner
 • Sørg for å følge rådene i avsnittet "Dette trenger du"
 • Sjekk at bilde/lyd er slått på. Gå til "Innstillinger" for å endre kilde dersom det er nødvendig.
 • Sørg for å ikke ha flere programmer som bruker kamera/høyttaler oppe på en gang.
 • Kontakt Kundesenteret i Helse Vest IKT på tlf. 55 97 65 51 dersom du trenger hjelp
 • Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren deg og avtaler hva dere skal gjøre.
Hele samtalen bryter underveis
 • Har det skjedd noe med oppsettet ditt? Kabel som har løsnet? Mistet internett? Sitter du eventuelt i et rom med dårlig nettilgang?
 • Forsøk å gå inn i møtet på samme måte som sist.
 • Slå av og på PC, og prøv på nytt.
 • Ring avdelingen og forklar situasjonen.
 • Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
Noen kommer inn i rommet.Gi beskjed til behandleren at du ikke lenger er alene slik at samtalen kan settes på pause. Dersom mulig, sørg for at du får rommet for deg sjølv igjen.
Annen uventet hendelseHendelser som gjør at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, betyr at møtet settes på pause eller avsluttes. Dersom nødvendig går man over til telefon for å diskutere hva som skal gjøres videre.

Har du fremdeles tekniske problemer knyttet til pålogging? Ring Kundesenteret i Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51

Etter

Dine rettigheter og betaling

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettslova sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsa din kan som hovedregel bli gitt til annen samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Den valgte videokonsultasjonsløsningen har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Er det mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag mellom klokken 0800 til 1530.

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egenandelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel blir sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.


Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?