HELSENORGE

Panikklidelse

Panikklidelse er en psykisk lidelse som innebærer at man mer enn en gang opplever å få panikkanfall, og at man i etterkant av anfallene er redd for at nye anfall skal oppstå.

Innledning

Et panikkanfall kommer brått og uten forvarsel, med sterke fysiske reaksjoner som pustevansker, kvelningsfornemmelser, hjertebank, svetting, skjelving, smerter i brystet, kvalme, svimmelhet, nummenhet og en følelse av å skulle besvime.

De sterke kroppslige symptomene blir ofte mistolket som hjerteinfarkt, slag eller at man blir kvelt. Under et panikkanfall er det derfor vanlig å bli redd for å dø, bli gal eller miste kontrollen. Dette kalles katastrofetanker.

Et panikkanfall er svært ubehagelig, og mange vil begynne å unngå situasjoner som kan fremkalle angst, eller hvor et panikkanfall ville vært pinlig eller vanskelig å komme seg bort fra. Denne unngåelsen, sammen med katastrofetankene, fører til at et enkeltstående panikkanfall kan bli en vedvarende panikklidelse som opprettholdes over lang tid.

For å finne riktig behandling er det først en utredningsfase. På Solli DPS gjennomføres dette av et utredningsteam som i samtale med deg finner ut hvordan de psykiske utfordringene best kan forstås og behandles. Vanligvis er dette kartlagt i løpet av de første to til tre timene. Ved sammensatte utfordringer kan det imidlertid ta opptil 12 uker.

Utredning

Utredningen av panikklidelse skjer ved at behandler stiller spørsmål om hvordan angsten arter seg, hvordan den påvirker livet ditt og de du har rundt deg. Det er vanlig å benytte strukturerte verktøy i utredningen.

Behandling

Behandling av panikklidelse foregår som regel med polikliniske timer der du arbeider aktivt sammen med din behandler. Behandlingen foregår enten individuelt, i gruppe eller gjennom veiledet internettbehandling. Vanlige behandlingsmetoder sees i fanene under.

Selvhjelp

Mange vil kunne ha god nytte av å benytte selvhjelpsverktøy, enten for selv å bli bedre fra angsten, eller i ventetiden før oppstart av behandling.

Videobasert selvhjelp ved panikklidelse | Norsk forening for kognitiv terapi

Kognitiv atferdsterapi

Anbefalt behandling for panikklidelse er kognitiv atferdsterapi. Dette er en behandlingsmetode som går ut på å bli bedre kjent med sammenhengen mellom hvordan man tenker om bestemte situasjoner, og hvordan man reagerer på disse.

I behandlingen trener man på å akseptere det som skjer i kroppen, og å flytte oppmerksomheten ut mot omgivelsene. I tillegg trener man på å ikke la seg styre av katastrofetankene. Treningen foregår ved at man utsetter seg for situasjoner man er redd for eller de symptomene man opplever i kroppen. Ved å bli værende i situasjonen eller symptomene erfarer man at dette er forbigående og ufarlige reaksjoner.

Behandlingen kan gis individuelt eller i gruppe, og innebærer som oftest hjemmeoppgaver mellom timene.

Veiledet internettbehandling

Panikklidelse kan behandles gjennom veiledet internettbehandling. Dette er samme behandling som ved individualterapi, og oppnår samme gode resultater. Forskjellen er at du jobber mer selvstendig med å lære om angst og hva du selv kan gjøre for å behandle den. En behandler veileder deg over telefon eller video. Du treffer også behandleren til en vurderingstime før behandlingen starter.

Fordelen med veiledet internettbehandling er at du selv kan komme i gang raskt med behandlingen, og at du slipper å reise til DPS-et. For noen medfører dette at de slipper å ta fri fra jobb eller skole. Ulemper kan være at det krever en viss motivasjon og selvstendighet til å gjennomføre behandlingen.

Panikklidelse - veiledet internettbehandling - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Medikamentell behandling

For noen vil det ikke være tilstrekkelig med psykologisk behandling for panikklidelse. Da vil det være mulig å prøve ut medikamentell behandling. 

Oppfølging

For at behandlingen skal gi god effekt, er det viktig å fortsette å trene på det man har lært i behandlingen. Noen vil oppleve økt effekt av behandlingen en stund etter man har avsluttet behandlingen dersom man fortsetter å trene på det man har lært.
Fant du det du lette etter?