HELSENORGE

Fysisk trening ved psykiske lidelser

Fysisk trening innebærer regelmessig og strukturert styrke- og utholdenhetstrening, med intensitetsnivå og belastning som er tilpasset din fysiske form og dine preferanser. Det anbefales at du trener minst 150 minutter per uke fordelt på 2-3 treningsøkter over en periode på minst 8-12 uker. Nyere forskning viser god effekt av jevnlig og tilpasset fysisk trening på flere angstlidelser, depresjon og psykoselidelser.

Innledning

Fysisk trening er et tilbud som er basert på aktiv deltagelse fra pasientens side. Ved å forplikte seg til et slikt tilbud er det lettere for at man oppnår treningseffekt og at man når sine målsetninger. Det har lenge vært kjent at man bør drive styrke- og utholdenhetstrening for å oppnå treningseffekt på muskelstyrke og kondisjon.  De senere årene har  forskning også vist effekter av fysisk trening på angst, uro, depresjonssymptomer, psykosesymptomer, konsentrasjon, oppmerksomhet, minne, livskvalitet, sosial fungering og søvn. Disse effektene oppstår som følge av at det ved trening av en viss varighet og intensitet utskilles stoffer i hjernen som bidrar til å vedlikeholde og bedre hjernens funksjoner og strukturer.


Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Deltakelse i fysisk trening tilbys ofte som del av behandlingstilbudet ved lokalt DPS. Fysisk trening kan foregå enten individuelt eller i veiledete grupper, hvor hver deltager får et individuelt tilpasset treningsprogram. Din behandler henviser deg til instruktør for treningstilbudet, som igjen kontakter deg og avtaler en egen time hvor informasjon om tilbudet blir gitt.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Det er et krav om at man i spesialisthelsetjenesten skal benytte evidensbaserte metoder. Ved å bruke fysisk trening i behandling av psykiske lidelser er det flere hensyn som bør tas. Blant annet bør det undersøkes om det foreligger somatiske tilstander som medfører at fysisk trening eller fysisk testing ikke er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være ubehandlete eller ustabile hjerte- og karlidelser, eller alvorlig revmatologisk sykdom. Det anbefales også at du sammen med treningsinstruktøren forklarer hvilken motivasjon du har for å starte med fysisk trening, og hvilke målsetninger du har.


Under

I all behandling er det viktig at du sammen med din behandler blir enig om mål og metode for behandlingen. Det anbefales at du gir tilbakemeldinger på hvordan du opplever treningsprogrammet og øvrige rammer, slik at videre fysisk trening best mulig kan tilpasses deg. På denne måten antas det at din motivasjon for å fortsette med fysisk trening ivaretas på best mulig måte.

Det anbefales at all fysisk trening skal starte rolig, det vil si med lett til moderat intensitet ved utholdenhetstrening og belastning ved styrketrening. Dette er for at muskulatur, ledd, skjelett og andre kroppslige strukturer skal få tid til å venne seg til den nye belastningen og bevegelsesmåten. I tillegg antas det å bidra til å opprettholde motivasjon for fysisk trening ved å starte på et lavere nivå. I takt med at du blir i bedre fysisk form, vil treningen øke i intensitet og belastning for at du skal fortsette å oppnå ønsket effekt. Etter hvert som trening blir en del av din rutine og at kroppen samtidig venner seg til den økte belastningen, vil treningen gradvis øke i intensitet. Samtidig vil treningen hele tiden bli tilpasset din individuelle progresjon og dine preferanser. Generelt anbefales befolkningen å trene styrke med høy belastning og utholdenhet etter intervalltreningsprinsipper med høy intensitet for å oppnå maksimal effekt av treningen. Dette er et mål som skal nås over tid ved gradvis å øke nivået på treningen.

Du vil få tilbud om å føre treningslogg under deltagelsen i treningstilbudet. Dette kan gjøres av flere årsaker, hvor økt motivasjon ved å få et visuelt bilde på din egen progresjon er blant dem. I tillegg vil du få tilbud om å gjennomføre fysisk testing lik den du gjennomførte i forbindelse med oppstart av trening, for å undersøke effektene av trening på styrke og utholdenhet underveis i treningsperioden din.

Du kan når som helst underveis i treningsperioden be din treningsinstruktør om å hjelpe deg med å tilpasse din trening etter hvert som du får flere eller nye behov eller preferanser.


Etter

Etter endt deltagelse i fysisk trening anbefales du å fortsette med regelmessig fysisk trening i henhold til gjeldende anbefalinger og retningslinjer.

Ved å opprettholde gode treningsvaner vil det være lettere å vedlikeholde både fysisk form i tillegg til motivasjonen for å fortsette å ha fysisk trening som en del av din hverdag. I tillegg vil du få tilbud om å gjennomføre en avsluttende fysisk test lik den du gjennomførte i forbindelse med oppstart av treningstilbudet, for å måle effektene av treningen din på styrke og utholdenhet.


Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?