HELSENORGE

Familie- og nettverksarbeid

Solli DPS har et mål å fremme ulike behandlingsformer hvor en har fokus på pasientens egne ressurser og mestring. Pårørende er en viktig del av pasientens nettverk og er oftest en ressurs både i pasientens dagligliv og i behandlingssammenheng.

Barnegruppe

Solli DPS tilbyr hvert halvår gruppe for barn i alderen 8-12 år som har foreldre/søsken som er i behandling på Solli DPS. Gruppen går over 9 ganger, en time, en gang i uken. Tilbudet er primært til barn som har foreldre/søsken som er i behandling på Solli DPS. Barn som har psykisk syke foreldre/søsken som ikke er i kontakt med Solli kan søkes til barnegruppen via helsesøster, barnevernet e.l. Målsetningen med gruppene er blant annet å gi barn anledning til å treffe andre barn i samme situasjon. Hjelpe dem til å bli mer bevist på egne følelser og behov, og lære dem at sykdom hos et familiemedlem påvirker hele familien. Det er også viktig å formidle at sykdommen ikke er barnas skyld, og å oppfordre dem til å søke hjelp når det er nødvendig. Ta kontakt med din behandler hvis dette tilbudet er interessant for deg og din familie. 

Foreldregruppe (COS-P)

For pasienter i behandling med barn i alderen 0-17 år og gravide i siste trimester gis det tilbud om Circle Of Security- Parenting (COS-P) foreldrekurs. Kurset tar utgangspunkt i modellen Circle og Security - (COS) – Trygghetssirkelen, og går over 12 uker, 1 ½ time hver gang. Målsetningen med kurset er å hjelpe foreldre til å forstå barnets behov og signaler bedre, slik at barnet kan kjenne seg trygg og dermed få best mulig utvikingsbetingelser. Kurset hjelper foreldre til å bli bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner i samspill med barnet. Ta kontakt med din behandler hvis dette tilbudet er interessant for deg og din familie.

Fant du det du lette etter?