Familie- og nettverksarbeid

Solli DPS har et mål å fremme ulike behandlingsformer hvor en har fokus på pasientens egne ressurser og mestring. Pårørende er en viktig del av pasientens nettverk og er oftest en ressurs både i pasientens dagligliv og i behandlingssammenheng.

​Kontakt med pårørende

Pårørende er en viktig del av pasientens nettverk og er oftest en ressurs både i pasientens dagligliv og i behandlingssammenheng.

Pårørende har kunnskap om den syke og om vedkommende sine ulike livssituasjoner og utfordringer, og vil kunne bidra med viktig informasjon i kartleggingsfasen. Samtidig er mange pårørende selv utsatt for store belastninger, og har egne behov for å bli sett, få informasjon, praktisk bistand og hjelp. Ivaretakelse av de pårørende er derfor en viktig oppgave (Sosial- og Helsedepartementet, 2006).

Barn og unge er en stor pårørendegruppe. Når foreldre eller søsken er i behandling må det vurderes om de øvrige barna i familien også trenger oppfølging. Ved Solli DPS legger vi stor vekt på å ivareta barn som pårørende, gjennom egne samtaler med barn og gruppetilbud for barn av psykisk syke.

Barn og ungdom som pårørende

Til barn

Om barn

Barnegruppe

Solli DPS tilbyr hvert halvår gruppe for barn i alderen 8-12 år. Gruppen går over 9 ganger, en time, en gang i uken. Tilbudet er primært til barn som har foreldre/søsken som er i behandling på Solli DPS. Barn som har psykisk syke foreldre/søsken som ikke er i kontakt med Solli kan søkes til barnegruppen via helsesøster, barnevernet e.l. Målsetningen med gruppene er blant annet å gi barn anledning til å treffe andre barn i samme situasjon. Hjelpe dem til å bli mer bevist på egne følelser og behov, og lære dem at sykdom hos et familiemedlem påvirker hele familien. Det er også viktig å formidle at sykdommen ikke er barnas skyld, og å oppfordre dem til å søke hjelp når det er nødvendig.

Foreldregruppe (COS-P)

For pasienter med barn i alderen 0-11 år og gravide i siste trimester gis det tilbud om Circle Of Security- Parenting (COS-P) foreldrekurs. Kurset tar utgangspunkt i modellen Circle og Security - (COS) – Trygghetssirkelen, og går over 12 uker, 1 ½ time hver gang. Målsetningen med kurset er å hjelpe foreldre til å forstå barnets behov og signaler bedre, slik at barnet kan kjenne seg trygg og dermed få best mulig utvikingsbetingelser. Kurset hjelper foreldre til å bli bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner i samspill med barnet.

Fant du det du lette etter?