HELSENORGE
Poliklinikk

Angstlidelser

Angst handler om å være redd for noe som er ufarlig eller svært lite sannsynlig. Angsten kan være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring. 

Innledning

Alle opplever angst i større og mindre grad, uten at det nødvendigvis trenger å behandles. Ved en angstlidelse er derimot angsten så kraftig at den hindrer muligheten til å leve et normalt liv.  Blant annet kan en angstlidelse gjøre at det vanskelig å gå på arbeid og skole, eller være ute blant andre og delta i sosiale sammenhenger.

Symptomer

Selv om angst handler om en innbilt fare, gjør kroppen seg klar på samme måte som ved en ekte fare. Det gjør at angst kjennes i kroppen, blant annet som:

  • Tretthet, uro, rastløshet, hodepine og kvalme
  • Nummenhet i hender og føtter, muskelspenninger og/eller muskelsmerter og svimmelhet
  • Problemer med å svelge, pustevansker, skjelvinger, svetting, hjertebank
  • Konsentrasjonsvansker, irritabilitet, søvnproblemer, frykt for å dø
 


Angst og de kroppslige symptomene er helt ufarlige. Det er likevel vanlig å bli redd for selve angsten, noe som gjør at man aktivt unngår steder eller situasjoner som kan fremkalle angst. Denne unngåelsen er en viktig grunn til at angsten opprettholdes, og kan føre til at livet blir gradvis mer innskrenket.

Utredning

For å finne riktig behandling er det først en utredningsfase. På Solli DPS gjennomføres dette av et utredningsteam som i samtale med deg finner ut hvordan de psykiske utfordringene best kan forstås og behandles. Vanligvis er dette kartlagt i løpet av de første to til tre timene. Ved sammensatte utfordringer kan det imidlertid ta opptil 12 uker.

Du får tilsendt et elektronisk kartleggingsskjema før første time.

Kartlegging

Utredningen tar for seg alle vanlige psykiske lidelser. Noen av spørsmålene som omhandler angst spesifikt kan være:

  • Hva er du redd for?
  • Hvordan påvirker angsten din funksjon i hverdagen?
  • Hvor lenge har du vært plaget med angst?
  • Er det spesielle hendelser som har utløst angstplagene?
  • Er angsten isolert til enkelte situasjoner, eller ting?
  • Kjenner du til andre i familien som har samme type plager?

Behandling

En fellesnevner for behandling av angstlidelser er å trene på og ikke unngå situasjoner, symptomer eller tanker som skaper angst.

Behandling kan tilbys både individuelt, i grupper og digitalt med veiledet internettbehandling.

I lenkene under kan du lese om de vanligste angstlidelsene, og hvilken behandling som er anbefalt for disse.

Oppfølging

For at behandlingen skal gi god effekt, er det viktig å fortsette å trene på det man har lært i behandlingen. Noen vil oppleve økt effekt av behandlingen en stund etter man har avsluttet behandlingen dersom man fortsetter å trene på det man har lært. 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?