HELSENORGE

Behandlinger

ADHDhttps://solli.no/behandlinger/adhdADHDA
Angstlidelserhttps://solli.no/behandlinger/angstlidelserAngstlidelserA
Autismespektertilstanderhttps://solli.no/behandlinger/autismeAutismespektertilstanderA
Bipolar affektiv lidelsehttps://solli.no/behandlinger/bipolar-affektiv-lidelseBipolar affektiv lidelseB
Depresjonhttps://solli.no/behandlinger/depressiv-lidelseDepresjonD
Depresjon - veiledet internettbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingD
Døgnbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/dognbehandlingDøgnbehandlingD
Elektrokonvulsiv terapihttps://solli.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiE
eMeistringhttps://solli.no/behandlinger/emeistringeMeistringE
FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)https://solli.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktiv-oppsokende-behandlingFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)F
Fysisk trening - gruppetilbudhttps://solli.no/behandlinger/fysisk-trening-gruppetilbudFysisk trening - gruppetilbudF
Fysisk trening ved psykiske lidelserhttps://solli.no/behandlinger/fysisk-trening-ved-psykiske-lidelserFysisk trening ved psykiske lidelserF
Generalisert angstlidelsehttps://solli.no/behandlinger/generalisert-angstlidelseGeneralisert angstlidelseG
IMR-gruppe (Ilness Management and Recovery)https://solli.no/behandlinger/imr-gruppe-ilness-management-and-recoveryIMR-gruppe (Ilness Management and Recovery)I
Individuell jobbstøttehttps://solli.no/behandlinger/individuell-jobbstotteIndividuell jobbstøtteI
Laboratoriethttps://solli.no/behandlinger/laboratorietLaboratorietL
Legemiddelsamtalehttps://solli.no/behandlinger/legemiddelsamtaleLegemiddelsamtaleL
Musikkterapihttps://solli.no/behandlinger/musikkterapiMusikkterapiM
Panikklidelsehttps://solli.no/behandlinger/panikklidelsePanikklidelseP
Panikklidelse - veiledet internettbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/panikklidelse-veiledet-internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingP
Personlighetsforstyrrelserhttps://solli.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelserPersonlighetsforstyrrelserP
Psykomotorisk fysioterapihttps://solli.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiP
Psykoselidelserhttps://solli.no/behandlinger/psykoselidelserPsykoselidelserP
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP), rus- og avhengighetsbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-rus-og-avhengighetsbehandlingSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP), rus- og avhengighetsbehandlingS
Sosial angsthttps://solli.no/behandlinger/sosial-angstSosial angstS
Sosial angst - veiledet internettbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingS
Sosionomtjenestehttps://solli.no/behandlinger/sosionomtjenesteSosionomtjenesteS
Spiseforstyrrelserhttps://solli.no/behandlinger/spiseforstyrrelserSpiseforstyrrelserS
Traumelidelserhttps://solli.no/behandlinger/traumelidelserTraumelidelserT
Videokonsultasjon med behandler via join.nhn.nohttps://solli.no/behandlinger/videokonsultasjonVideokonsultasjon med behandler via join.nhn.noV

Fant du det du lette etter?