HELSENORGE

Behandlinger

ADHDhttps://solli.no/behandlinger/adhdADHDA
Angst- og depresjonsgruppehttps://solli.no/behandlinger/angst-og-depresjonsgruppeAngst- og depresjonsgruppeA
Angstlidelserhttps://solli.no/behandlinger/angstlidelserAngstlidelserA
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://solli.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstA
Asperger syndromhttps://solli.no/behandlinger/asperger-syndromAsperger syndromA
Autismespekterforstyrrelser https://solli.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelser-Autismespekterforstyrrelser A
Bipolar affektiv lidelsehttps://solli.no/behandlinger/bipolar-affektiv-lidelseBipolar affektiv lidelseB
Bipolar lidelsehttps://solli.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseB
Bipolar lidelse - medikamentell behandlinghttps://solli.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingB
Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://solli.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingB
Blodprøvehttps://solli.no/behandlinger/blodproveBlodprøveB
Borderline-emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelsehttps://solli.no/behandlinger/borderline-emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelseBorderline-emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelseB
Brukerstyrt plasshttps://solli.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassB
Bulimihttps://solli.no/behandlinger/bulimiBulimiB
Covid-19https://solli.no/behandlinger/covid-19Covid-19C
Depresjon https://solli.no/behandlinger/depresjon-Depresjon D
Depresjonhttps://solli.no/behandlinger/Sider/Depresjon.aspxDepresjonD
Depresjonhttps://solli.no/behandlinger/depresjonDepresjonD
Depresjon - medikamentell behandlinghttps://solli.no/behandlinger/depresjon-medikamentell-behandlingDepresjon - medikamentell behandlingD
Depresjon - veiledet internettbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/depresjon-veiledet-internettbehandlingDepresjon - veiledet internettbehandlingD
Døgnbehandling - psykiatrihttps://solli.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatriDøgnbehandling - psykiatriD
Elektrokonvulsiv terapihttps://solli.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiE
eMeistringhttps://solli.no/behandlinger/emeistringeMeistringE
FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)https://solli.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktiv-oppsokende-behandlingFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)F
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://solli.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudF
Fysisk trening - gruppetilbudhttps://solli.no/behandlinger/fysisk-trening-gruppetilbudFysisk trening - gruppetilbudF
Fysisk trening ved psykiske lidelserhttps://solli.no/behandlinger/fysisk-trening-ved-psykiske-lidelserFysisk trening ved psykiske lidelserF
Generalisert angstlidelsehttps://solli.no/behandlinger/generalisert-angstlidelseGeneralisert angstlidelseG
Gruppeterapi - positive følelser og mestringhttps://solli.no/behandlinger/gruppeterapi-positive-folelser-og-mestringGruppeterapi - positive følelser og mestringG
Gruppeterapi i psykisk helsevernhttps://solli.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernG
IMR-gruppe (Ilness Management and Recovery)https://solli.no/behandlinger/imr-gruppe-ilness-management-and-recoveryIMR-gruppe (Ilness Management and Recovery)I
Individuell jobbstøttehttps://solli.no/behandlinger/individuell-jobbstotteIndividuell jobbstøtteI
Kognitiv terapihttps://solli.no/behandlinger/kognitiv-terapiKognitiv terapiK
Legemiddelsamtalehttps://solli.no/behandlinger/legemiddelsamtaleLegemiddelsamtaleL
Medisinfri behandlinghttps://solli.no/behandlinger/medisinfri-behandlingMedisinfri behandlingM
Mentaliseringsbasert terapi (MBT)https://solli.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbtMentaliseringsbasert terapi (MBT)M
Metakognitiv terapihttps://solli.no/behandlinger/metakognitiv-terapiMetakognitiv terapiM
Metakognitiv terapi - gruppebehandlinghttps://solli.no/behandlinger/metakognitiv-terapi-gruppebehandlingMetakognitiv terapi - gruppebehandlingM
Motiverende intervju (MI)https://solli.no/behandlinger/motiverende-intervju-miMotiverende intervju (MI)M
Musikkterapihttps://solli.no/behandlinger/musikkterapiMusikkterapiM
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelserhttps://solli.no/behandlinger/pakkeforlop-ved-mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelserPakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelserP
Panikklidelsehttps://solli.no/behandlinger/panikklidelsePanikklidelseP
Panikklidelse - gruppebehandlinghttps://solli.no/behandlinger/panikklidelse-gruppebehandlingPanikklidelse - gruppebehandlingP
Panikklidelse - veiledet internettbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/panikklidelse-veiledet-internettbehandlingPanikklidelse - veiledet internettbehandlingP
Personlighetsforstyrrelserhttps://solli.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelserPersonlighetsforstyrrelserP
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://solli.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernP
Psykiske lidelser - pakkeforløphttps://solli.no/behandlinger/psykiske-lidelser-pakkeforlopPsykiske lidelser - pakkeforløpP
Psykodynamisk terapihttps://solli.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiP
Psykoedukasjonhttps://solli.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonP
Psykomotorisk fysioterapihttps://solli.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiP
Psykomotorisk fysioterapi - gruppehttps://solli.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapi-gruppePsykomotorisk fysioterapi - gruppeP
Psykososial behandlinghttps://solli.no/behandlinger/psykososial-behandlingPsykososial behandlingP
Psykoterapihttps://solli.no/behandlinger/psykoterapiPsykoterapiP
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP), rus- og avhengighetsbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-rus-og-avhengighetsbehandlingSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP), rus- og avhengighetsbehandlingS
Somatisk behandling ved psykiske lidelserhttps://solli.no/behandlinger/somatisk-behandling-ved-psykiske-lidelserSomatisk behandling ved psykiske lidelserS
Sosial angsthttps://solli.no/behandlinger/sosial-angstSosial angstS
Sosial angst - individuell behandlinghttps://solli.no/behandlinger/sosial-angst-individuell-behandlingSosial angst - individuell behandlingS
Sosial angst - veiledet internettbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingS
Sosionomtjenestehttps://solli.no/behandlinger/sosionomtjenesteSosionomtjenesteS
Spiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlinghttps://solli.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-voksne-dognbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingS
Spiseforstyrrelser, poliklinikkhttps://solli.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-poliklinikkSpiseforstyrrelser, poliklinikkS
Stabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumehttps://solli.no/behandlinger/stabiliseringsgruppe-gruppebehandling-etter-traumeStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumeS
Traumelidelserhttps://solli.no/behandlinger/traumelidelserTraumelidelserT
Traumelidelser - Mestrings- og stabiliseringskurshttps://solli.no/behandlinger/traumelidelser-mestrings-og-stabiliseringskursTraumelidelser - Mestrings- og stabiliseringskursT
Traumelidelser- medikamentell behandlinghttps://solli.no/behandlinger/traumelidelser-medikamentell-behandlingTraumelidelser- medikamentell behandlingT
Tvangslidelserhttps://solli.no/behandlinger/tvangslidelserTvangslidelserT
Tvangslidelser (OCD), medikamentell behandlinghttps://solli.no/behandlinger/tvangslidelser-ocd-medikamentell-behandlingTvangslidelser (OCD), medikamentell behandlingT
Tvungent psykisk helsevernhttps://solli.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevernTvungent psykisk helsevernT
Utviklingshemming og angst- og belastningslidelserhttps://solli.no/behandlinger/utviklingshemming-og-angst-og-belastningslidelserUtviklingshemming og angst- og belastningslidelserU
Utviklingshemming og psykosehttps://solli.no/behandlinger/utviklingshemming-og-psykoseUtviklingshemming og psykoseU
Utviklingshemming og stemningslidelsehttps://solli.no/behandlinger/utviklingshemming-og-stemningslidelseUtviklingshemming og stemningslidelseU
Videokonsultasjon med behandler via join.nhn.nohttps://solli.no/behandlinger/videokonsultasjonVideokonsultasjon med behandler via join.nhn.noV

Fant du det du lette etter?