HELSENORGE

Døgnavdeling

Døgnbehandling betyr at du som pasient får behandling gjennom hele døgnet på Solli DPS, og brukes i avgrensede perioder med behov for tettere oppfølging. En innleggelse kan være både akutt og planlagt, og ved Solli DPS er den alltid basert på frivillighet. 

Fant du det du lette etter?