HELSENORGE

Døgnavdeling

Noen mennesker opplever i perioder så sterke psykiske plager at de får vansker med å ta vare på seg selv. Da kan innleggelse være et alternativ. Døgnavdelingen på Solli DPS tilbyr både kortvarige kriseopphold og lengre innleggelser for pasienter som trenger mer omfattende rehabilitering.

Fant du det du lette etter?