Allmenn seksjon 2

 
 
Les mer om Allmenn seksjon 2

Allmenn seksjon 2

Allmenn seksjon 2 består av en allmenn poliklinikk og en korttidspoliklinikk.

Allmenn poliklinikk

Utreder og behandler personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. For å få tilbud må fastlege eller psykolog sende henvisning. Henvisninger prioriteres i henhold til lov om pasientrettigheter. Et tilbud ved poliklinikken er avhengig av hvor omfattende lidelsen er, funksjonsfall og om man forventer nytte av behandlingen. Poliklinikken tilbyr utredning av om det foreligger psykisk lidelse, og tidsavgrenset behandling i form av individuelle samtaler, grupper, eller kurs. Noen av våre pasienter vil også trenge medikamentell behandling.


Korttidspoliklinikken

Behandlingstilbud til pasienter med sliter med angst, depresjon eller andre typer moderate psykiske vansker som vil kunne nyttiggjøre seg av et kortvarig, avgrenset terapiforløp på inntil ti behandlingstimer. Pasientene ved Kortidspoliklinikken gis tilbud om ukentlig terapitimer i perioden hvor de går i behandling, og behandlingen er derfor vanligvis mer intensiv enn det som er vanlig i ordinær behandling.

Behandlingen ved Kortidspoliklinikken er basert på kognitiv terapi, som er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproblemer og stressbelastninger. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom pasienten og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. Pasientens opplevelse av situasjonen og pasientens behov står i sentrum. Det er tre sentrale mål for behandlingen: Få kontroll over problemer, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, og finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer.

Vi legger vekt på mestring av depressive plager, angstplager eller andre typer livskriser. Felles for alle disse problemstillingene er at det påvirker hvordan vi fungerer i dagliglivet. For de pasientene som er i jobb eller utdanning vil det derfor ofte være naturlig at jobb/utdanning blir et viktig tema i terapitimene. For den som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema.Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Bygg C, resepsjonen
Solli DPS
Besøksadresse
Osvegen 15(Kart)
5228 Nesttun
Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
lørdag - søndag Stengt
Avdelingene har ulike åpningstider.
Telefon
55 61 82 00
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post

Praktisk informasjon

Bil

​Kjør til Skjoldskiftet sør for Nesttun. Det ligger en Esso-stasjon i krysset. Ta av mot Os/Osvegen og kjør 400 m og ta av til høyre hvor det er skiltet med Solli Distriktspsykiatriske Senter. Når du kommer opp bakken, ser du Solli DPS. Følg eventuell anvisning om parkering. NB. Kun få P-plasser.

Egenandel og frikort

​Se under rettigheter

Kollektivtransport

Nærmeste busstop er Elveneskrysset. Gå videre på fortauet i retning Nesttun ca. 100 meter frem til lysregulert overgangsfelt og kryss Osvegen. Fortsett 20 meter på andre siden av veien og ta første vei opp til venstre hvor det er skiltet med Solli Distriktspsykiatriske Senter.

Nærmeste bybanestopp er Skjoldskiftet. Gå ned på Apeltunvegen (øst for bybanestoppet) og følg denne mot Esso-stasjonen. Kryss Apeltunvegen like før baksiden av Esso-stasjonen, fortsett til venstre til du har passert SATS treningssenter og ta til høyre opp veien mellom SATS og Kiwi butikken. I bakketoppen tar du til høyre inn på stien / den smale grusveien (mot sør) bak Sats. Følg denne til topps til P-plassen. Du ser nå rett mot Solli DPS.

Buss og bybaneruter finnes her: https://www.skyss.no/

Parkering

​​Parkering for besøkende ved Solli DPS.  Det er knapphet på parkeringsplasser ved Solli DPS og vi oppfordrer alle til å komme hit med alternative transportmidler. Alle skal parkere på oppmerkede parkeringsplasser og legge synlig parkeringsbevis i bilen. Parkeringsbevis fås utlevert i resepsjon, avdeling eller hos behandler. Under opphold ved døgnavdelingene, skal brukere ikke stå parkert på Solli DPS sitt område. Overtredelse kan medføre borttauing uten varsel for eiers regning og risiko. Tre handicapplasser er reservert til besøkende.

Fant du det du lette etter?