HELSENORGE

Andre faglige tilbud

Ved Solli DPS har vi en rekke tilbud som går på tvers av hvilken psykisk lidelse man har, og som kan være en del av et helhetlig behandlingstilbud.

Ved Solli DPS tilbyr vi utredning og behandling for psykiske lidelser. Du kan lese mer om ulike psykiske lidelser og behandling for disse her: Behandlingstilbud - Solli Distriktspsykiatriske Senter.

I tillegg har vi en rekke tilbud som behandler og pasient sammen kan tilpasse og vurdere ut fra hva den enkelte pasienten trenger. Disse tilbudene finner du i listen under: 

​​​​​​Døgnbehandling

Døgnbehandling er et tilbud til pasienter i vårt opptaksområde som vurderes å ha behov for innleggelse fordi andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige.​

Informasjon om døgnbehandling

​​​Fysisk trening

Fysisk trening innebærer regelmessig og strukturert styrke- og utholdenhetstrening og er vist å ha effekt på symptomer ved psykiske lidelser.

Informasjon om fysisk trening ved psykiske lidelser

Treningsgruppe ved Solli DPS er et tilbud for alle pasienter der fysisk aktivitet kan være en hensiktsmessig del av behandlingsforløpet.​

Informasjon om gruppetilbud med fysisk trening

​Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte er måte å få hjelp til å komme tilbake i jobb for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.​

Informasjon om individuell jobbstøtte

​​Laboratorietjenester

Ved Solli har vi et laboratorium dersom det er nødvendig å gjennomføre prøver knyttet til behandlingen her. ​

Informasjon om laboratorietjenester

​​​Legemiddelsamtale

Dersom man som pasient ønsker mer informasjon om legemidlene man tar, kan man ha en legemiddelsamtale med farmasøyt.

Informasjon om legemiddelsamtale

Musikkterapi

Musikkterapi innebærer at du sammen med en musikkterapeut utforsker de muligheter musikken gir til å arbeide med utfordringer på en god måte.

Informasjon om musikkterapi​

​Psykomotorisk fysioterapi

Kroppen er innfallsvinkelen i psykomotorisk fysioterapi, og samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står sentralt i måten man jobber på.​

Informasjon om psykomotorisk fysioterapi

​​​Pårørendearbeid

Ved Solli DPS ser vi på det som en viktig oppgave å ivareta pårørende, og har ulike tilbud for familie og øvrig nettverk. ​

Informasjon om pårørendearbeid​

​​​Sosionomtjeneste

Sosionom gir hjelp og støtte til pasienter og pårørende for å forebygge og redusere psykososiale utfordringer som kan hindre tilfriskning, i tillegg til å styrke pasientens mestringsevne og livskvalitet ved sykdom​

Informasjon om sosionomtjeneste

​Videokonsultasjon

Det er mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte. ​Behandleren din vil vurdere denne muligheten sammen med deg.

Informasjon om videokonsultasjon​
Fant du det du lette etter?