HELSENORGE

Velkommen til pårørendekveld 4. mai

Onsdag den 4. mai kl 18 arrangerer vi pårørendekveld  i kantinen på Solli DPS. 

Psykologspesialist og seksjonsleder Lina Egeland, LIS-lege Marianne Ozols, psykiatrisk sykepleier Kari Stamnes og pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt presenterer behandlingstilbudet (utredning, medisin, IMR (gruppe) samt pårørendetilbud) ved rehabiliteringspoliklinikken / FACT-teamet.

I tillegg ønskes det innspill på tema for senere pårørendekvelder.

Velkommen til alle som har lyst og anledning! Ingen påmelding​