HELSENORGE

Velkommen til pårørendekafé 22. august

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.


Pårørendekafé plakat stående 22.aug 2023.png