HELSENORGE

Velkommen til pårørendekafé 19. september

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé plakat stående 19.sept 2023.png