HELSENORGE

To frikort blir til ett

Fra 1. januar 2021 er de to tidligere frikort-ordningene i Norge slått sammen til én enkelt frikort-ordning. Dette betyr at det nå er et felles egenandelstak for alle helsetjenestene som inngår i frikort-ordningen.

 
For mer informasjon om hvilke helsetjenester som inngår i ordningen og gjeldende satser for egenandeler, med mer, se Egenandeler for helsetjenester - helsenorge.no