HELSENORGE

Strategiplan 2019-2022

Det overordnede målet med strategien er at pasientene som kommer til Solli DPS skal være trygge på at de får god behandling.

Hovedmål for perioden 2019 - 2022

God pasientbehandling er grunnlaget for vår virksomhet. Det er en målsetning at tilbudet her innebærer en god og trygg behandling, og dette arbeidet skal videreutvikles i den kommende perioden. Med god pasientbehandling mener vi:
bilde

Satsning for gjeldende periode

For at pasientene som kommer til Solli DPS skal være trygge på at de får god behandling, skal vi i perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:

bilde 

Trykk her for å laste​ ned strategiplanen

Fant du det du lette etter?