HELSENORGE

Rett til helsehjelp

Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder også flyktninger og andre innvandrere som har lovlig opphold.

​Pasienter som blir henvist til planlagt behandling i spesialisthelsetjenesten, skal få brev fra sykehuset der det fremgår om de har fått rett til nødvendig helsehjelp.

De som har slik rett, får en frist (dato) for når utredningen eller behandlingen senest skal starte. I mange tilfeller vil pasienten i tillegg få innkalling til første time.

Fristen blir gitt ut i fra en individuell medisinsk- faglig vurdering av hvor alvorlig tilstanden er og hvor mye det haster å få helsehjelpen.

Rett til helsehjelp på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?