Pasientjournal på nett

Alle kan nå logge inn å få tilgang til journal, oversikt over timene sine og forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal med mer.

​Logg på og les mer på helsenorge.no/pasientjournal

Alle pasienter skal være trygge på at pasientinformasjonen deres blir håndtert på en god måte, og de skal oppleve å ha kontroll over sine egne personopplysninger. Å legge tilgangsloggen på nett er enda et viktig skritt i retning Pasientens helsetjeneste.

Derfor åpner de journalen din

Det kan være mange grunner til at en ansatt trenger tilgang til journaler. Det kan være for å booke om timer, endre på rom eller leger, legge til prøvesvar som akkurat er kommet inn eller rette opp feil.
Det er også IT-arbeidere som er inne i journaler i forbindelse med vedlikehold på det elektroniske pasientjournalsystemet eller som brukerstøtte for helsepersonell.
I slike tilfelle vil ofte journalen være åpnet uten at noen av journaldokumentene er åpnet.


Rett til å få en forklaring

Alle ansatte skal ha en grunn for å åpne pasientjournalen din. Den grunnen vil stå under «Begrunnelse for innsyn» helt til høgre i Tilgangsloggen.
Etter Personopplysningslova (§18) kan du kreve en forklaring på hvorfor det er gjort oppslag i journalen din. Generelle spørsmål om tilgangslogg kan du ta på telefon, men har du spørsmål om et spesifikt oppslag, må du fylle ut et skjema og sende til sykehuset per brev. Dette skal kunne gjøres elektronisk på helsenorge.no fra høsten.

Logg på Min helse på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.