HELSENORGE

Pårørendekafé 8. november

Det å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé plakat m blomster 06.okt 2022.png