HELSENORGE

Pårørendekafé 24. januar

Det å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé plakat 24.jan 2022.png