HELSENORGE

Pårørendekafé 23. mai

Det å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé plakat stående 23.mai 2023_med3.png