HELSENORGE

Pårørendekafé 21. februar

Det å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé 21.feb bilde stående.png