HELSENORGE

Pårørendekafé 20. juni

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé plakat stående 20.juni 2023.png