HELSENORGE

Pårørendekafé 18. april

Det å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse og/eller rusmidler kan oppleves som utfordrende både følelsesmessig og praktisk.

Pårørendekafé 18.apr bilde stående.png