HELSENORGE

Pakkeforløp for psykisk helse

Fra 1. januar 2019 vil alle som får rett til nødvendig helsehjelp ved Solli DPS, bli omfattet av et pakkeforløp.

​Nasjonale studier viser at det er uønsket variasjon i hvilke helsetjenester folk mottar. Pakkeforløp er nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. De er en en måte å organisere tjenestene på som skal skape likeverdige helsetjenester og kontinuitet i tilbudene.

«Vi trenger trygghet og vi trenger å kunne forutse hva som skjer når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasienter har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten», sa helseminister Bent Høie da pakkeforløpene ble lansert.

Det betyr at alle skal få tilbud om utredning, behandling og oppfølging i psykisk helsevern i en sammenhengende kjede. Pakkeforløpene setter brukeren i sentrum, og skal sikre at pasientens kunnskap, erfaring, ønsker og behov ivaretas. Pasienten skal involveres i å lage egen behandlingsplan. Pasienten skal også kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres dersom det er behov for det.

Målsetninger

De overordnete målsetningene med pakkeforløp er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Forløpskoordinatorer

Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter i psykisk helsevern skal utpeke forløpskoordinatorer. Dette er personer som har ansvar for å sikre at pasienter får sammenhengende forløp og oppfølging uten unødig ventetid. De vil også kunne svare på henvendelser om pakkeforløp og tilbudet ved Solli DPS. Ønsker du å snakke med forløpskoordinator ring 55618200.

Nyttige lenker

Her finner du mer informasjon om pakkeforløp:

Fant du det du lette etter?