HELSENORGE

Solli-studie på TV2-Nyhetene

På 21-nyhetene på TV2 torsdag 15. april ble det vist et innslag om den pågående PEXACOG-studien – Forbedret behandling for eldre med generalisert angstlidelse - som i flere år har pågått ved Solli. En av de tidligere deltagerne i studien fortalte om sine erfaringer med deltagelsen, mens psykolog og forskningsleder Kristine Sirevåg representerte Solli og orienterte om studien og generalisert angstlidelse.

PEXACOG-studien har pågått i flere år, og rekruttering til studien pågår fortsatt. I forbindelse med at en av deltagerne nå ønsket å dele sine opplevelser og erfaringer med hvordan det har vært å delta i behandlingsopplegget bestående av en kombinasjon av kognitiv atferdsterapi og tilleggsoppfølging, i dette tilfellet strukturert fysisk trening, ønsket TV2 å lage en sak. På denne måten fikk både deltageren, Solli og PEXACOG-studien vist seg frem på en god måte.

Fra Solli bidro psykolog og forskningsleder Kristine Sirevåg, som også er PhD-stipendiat i prosjektet. Hun orienterte blant annet om studiens hensikt, hva pasientgruppen eldre over 60 år med generalisert angstlidelse opplever som utfordrende, hva deltagelse i studien innebærer for den enkelte deltager.

Det er en flott mulighet for Solli til både å formidle god og trygg pasientbehandling i tillegg til å profilere det pågående forskningsprosjektet.

Du kan se innslaget via TV2.no her.