Solli DPS representert på EABCT-konferanse i Sofia

Flere ansatte ved Solli DPS deltok på konferansen EABCT, som ble arrangert i Sofia, Bulgaria i starten av september.

F. v.: Audun Røren, Silje Stavestrand, Trond Sjøbø, Marte Pedersen, Åsa Rekdal og Eli Nordstrønen.

European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) er en europeisk paraplyorganisasjon for kognitive foreninger i Europa. EABCT arrangerer hvert år en internasjonal konferanse, som består av forelesninger av kjente forskere og klinikere innen kognitiv terapi, workshops og masterclasses hvor man får demonstrert og jobbet med ferdigheter i kognitiv terapi, muntlige presentasjoner fra forskere om nye funn og kommende prosjekter, samt posterpresentasjoner. 

EABCT konferansen 2018 ble avholdt i Sofia, Bulgaria, fra 5-8. september. Psykolog og stipendiat Silje Haukenes Stavestrand presenterte resultater fra pilotstudien som ble gjort i GAD-prosjektet i 2017. I den forbindelse dro en delegasjon, bestående av Trond Sjøbø, Åsa Rekdal, Marte Pedersen, Eli Nordstrønen, Audun Røren og Oda Bugge Kambestad, også til konferansen.

Presentasjonen av GAD-prosjektet fikk gode tilbakemeldinger fra publikum, og særlig fra prof. Kenneth Laidlaw, som jobber med både behandling av eldre og generalisert angstlidelse. Han formidlet at han var imponert over forskningen som gjøres ved Solli DPS, og at han vil følge vår forskning nøye videre.

EABCT konferansen 2018 hadde et høyt faglig innhold, men mange gode foredragsholdere, workshops og masterclasses. Høydepunkter som kan trekkes særlig frem var forelesningene til Judith Beck, David Clark, Kenneth Laidlaw, Steven Hoffman, Steve Hallon og Hannah Murray. Det var i tillegg til disse høydepunktene et bredt faglig innhold og høy kvalitet på forelesninger.