Smitteutbrudd ved Solli DPS

Det er påvist Covid-19 smitte hos tre av våre ansatte. Dette følges opp i henhold til gjeldende beredskapsplaner og prosedyrer og i tett samarbeid med smittevernsberedskapen i Bergen kommune. Vår høyeste prioritet er trygghet for våre pasienter og ansatte, og det tilbudet som gis er vurdert trygt for deg som pasient.

For deg som pasient betyr dette følgende:

  • Ta kontakt dersom du har spørsmål til din konsultasjon, eller du ønsker å gjennomføre denne på video eller telefon i stedet for personlig oppmøte.
  • Det kan være aktuelt å gjennomføre konsultasjon her med munnbind på for deg og din behandler.
  • Følg ellers instruks her for praktisk informasjon til din konsultasjon, og ta kontakt per telefon dersom du har spørsmål eller lurer på om du skal møte til time: 55 61 82 00.
  • De kommende dagene tar vi ikke imot nye innleggelser. Ta kontakt dersom du har spørsmål til dette: 55 61 82 00.

Det vil komme oppdateringer her fortløpende.