Sensorimotorisk psykoterapi Nivå II

I samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute inviterer Solli DPS og RVTS Vest til videreutdanning i behandling av traumelidelser.

​Fra høsten arrangeres nivå 2 av videreutdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi. Deltakelse forutsetter fullført nivå 1.


Traumer og tidlige tilknytningserfaringer setter dype kroppslige spor. Tradisjonell psykoterapi ret­ter seg mot kognitive og emosjonelle sider av sli­ke erfaringer, mens fokus for denne utdanningen er hvordan du kan inkludere kroppen i traume­terapi. Sensorimotorisk Psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnforståelse, men integrerer også elementer fra kognitiv atferdsterapi, nyere nevrovitenskap og tilknytnings- og dissosiasjonte­ori. Mindfulness er helt sentralt i tilnærmingen.


Sensorimotorisk Psykoterapi skiller mellom to psykologiske problemstillinger: utviklingsmessige og traumatiske. Psykologiske vansker som har sin bakgrunn i en forstyrret tilknytningsrelasjon, medfører ofte vansker med synet på verden, selvet og relasjoner til andre mennesker. Post­traumatisk stress handler om overveldende hendelser som aktiverer overlevelsesreaksjoner og vanskeliggjør integrering av minner.


Nivå 1 retter seg mest mot posttraumatisk stress, og hvordan jobbe med overlevelsesreak­sjoner gjennom en kroppslig tilnærming.


Nivå 2 omhandler hvordan både traumatis­ke og utviklingsmessige utfordringer påvirker hverandre gjensidig, og ikke minst hvordan man kan møte disse utfordringene i terapi. I løpet av utdanningen vil man bli kjent med ulike kropp­sorienterte metoder for å jobbe med samspillet mellom posttraumatisk stress og tilknytnings­vansker, og det legges stor vekt på øvelser og demonstrasjoner underveis i undervisningen. Se læringsmål og tema for nivå 2 i under.


Les mer på sensorimotorpsychotherapy.org og rvtsvest.no