PEXACOG-studien presentert på fysioterapikonferanse i Reykjavik

Silje Stavestrand og Kristine Sirevåg, psykologer og PhD-kandidater ved dagavdelingen, presenterte resultater fra pilotdelen av PEXACOG-studien, forbedret behandling for eldre med generalisert angstlidelse, på fysioterapikonferansen ICPPMH i Reykjavik 10.-12. april.

F. v.: Anders Hovland, Silje Stavestrand, Trygve Endal, Kristine Sirevåg og Trond Sjøbø.

​Det er syvende gang konferansen ICPPMH - The International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health - blir arrangert. I 2016 ble protokollen for fysisk trening i PEXACOG-studien presentert på tilsvarende konferanse i Madrid, mens det denne gang ble fokusert mer på presentasjon av de preliminære resultatene fra de fysiske testene i pilotdelen av studien, som ble gjennomført i perioden august 2016 til august 2017. Resultatene ble presentert på stødig og profesjonelt vis på en parallellsesjon. Tilnærmet fullt lokale fikk med seg det som ble presentert fra studien, og tilbakemeldingene og innspillene var nyttige og gode underveis og i etterkant. Dette tyder på at det gjøres mye godt arbeid i forbindelse med studien. 

Prosjektets styringsgruppe, bestående av fag- og forskningssjef Anders Hovland (f.v.), Silje Stavestrand, fysioterapeut Trygve Endal, Kristine Sirevåg og Trond Sjøbø, avdelingssjef ved dagavdelingen, representerte Solli DPS på konferansen, som ga muligheter for å knytte kontakter både på tvers av faggrupper og nasjoner.

Les mer om studien her