HELSENORGE

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

De tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløp skal legge til rette for god individuell behandling med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger. Pasienter skal henvist til pakkeforløpa fra 1. januar 2019.

​Pakkeforløpene som nå er lanserte er tre generelle pakkeforløp som vil gjelde for en stor del av pasientene innenfor psykisk helse og rus. Det er pakkeforløp for:


-Vi trenger trygghet og vi trenger å forutsi hva som skal skje når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblem få den samme tryggheten og forutsigbarheten, sa helseminister Bent Høie da pakkerforløpene var lansert.Flere pakkeforløp kommer

Det er så langt utviklet syv pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre neste pakkeforløpene blir lansert i desember og er tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidinger og spiseforstyrrelser. Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemiddel og/eller illegale rusmidler kommer noe senere.


Brukermedvirkning er helt sentralt i pakkeforløpene. Pasienten skal involveres i å lage behandlingsplan og skal kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres om nødvendig.

- Pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging. Hans eller hennes pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig. Det er brukerne som er eksperter på egne liv, og bedre involvering av pasienten og pårørende vil gi bedre behandling, sier Høie.

Regionale lanseringskonferanser

For å få til ei god innføring av pakkeforløpa i regionene så arrangerer de regionale helseforetakene lanseringskonferanser om innføring av pakkeforløp, sammen med sentrale aktører fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene.

Lanseringskonferanser i Helse Vest:

  • Bergen: 15. oktober
  • Stavanger: 16. oktober
  • Førde: 23. oktober