Nye nettsider

Solli DPS gikk 27. september over til nye nettsider på samme tekniske løsning som andre offentlige helseforetak har hatt i noen år.

​Mye av innholdet hentes fra en felles nasjonal løsning. Sidene har større fokus på pasienter og besøkende samt behandlinger. De er også integrert med helsenorge.no og er også universell utformet slik at holder kravet om dette.

Det meste av innholdet fra forrige løsning er flyttet over, men sidestrukturen i den nye løsningen er noe annerledes. Derfor kan det for enkelte være  litt vanskelig å gjenfinne ønsket informasjon. Vi anbefaler derfor å bruke søkefunksjonen på siden for å finne innholdet du ønsker. Vi bruker bokmål i våre tekster og vi anbefaler derfor å bruke bokmålsord når du søker.