HELSENORGE

Ny publikasjon fra ansatte ved Solli DPS

Ansatte ved Solli DPS har bidratt til en artikkel i tidsskriftet Behavioural and Cognitive Psychotherapy som ser på kombinasjonen av kognitiv atferdsterapi og fysisk trening for angstlidelser.

Artikkelen er en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på kognitiv atferdsterapi kombinert med fysisk trening for angstlidelser. Konklusjonen av gjennomgangen er at kombinasjonen av kognitiv atferdsterapi og fysisk trening ser ut til å være gjennomførbart for angstlidelser. Det ser også ut til at personer med angstlidelser nyttiggjør seg denne kombinasjonsbehandlingen.


Fra Solli bidrar Silje Haukenes Stavestrand, Kristine Sirevåg og Anders Hovland.

 

Physical exercise as an add-on treatment to cognitive behavioural therapy for anxiety: a systematic review | Behavioural and Cognitive Psychotherapy | Cambridge Core