HELSENORGE

NRK-oppslag om psykolog og forsker Vivian Woodfin sin studie på prestasjonsangst

Psykolog og forsker Vivian Woodfin, som er ansatt ved Solli DPS, har sammen med sine kolleger ved Universitetet i Bergen gjennomført en studie for å hjelpe unge som strever med prestasjonsangst. Studien presenteres nå på NRK.

Hektisk
​I​ saken forteller Vivian om at perfeksjonisme og angst for ikke å prestere godt nok kan bidra til redusert psykisk helse. I studien som Vivian har vært med å gjennomføre deltok en gruppe studenter på et kurs med fokus på blant annet selvmedfølelse for å undersøke om dette kunne ha en positiv effekt på psykisk helse. Deltakerne fylte ut skjemaer for symptomer på depresjon, angst, perfeksjonisme og kroppsbilde både før, underveis og etter kursdeltakelsen.

Resultatene viste at for deltakerne som hadde gjennomført kurset så man en reduksjon i angst og depresjon, samt et bedret kroppsbilde og mer selvmedfølelse sammenlignet med en kontrollgruppe.

Hele saken kan leses på NRK, og dersom man ønsker å lese artikkelen saken er basert på så finnes denne her