HELSENORGE

Medieoppslag om forskningsprosjekt ved Solli DPS

Onsdag 6.10 kom det et oppslag i VG (Vanskelig å diagnostisere: Dette er den vanligste angsten – VG) der PEXACOG-studien som drives ved Solli DPS omtales. Psykolog og stipendiat Silje Haukenes Stavestrand er intervjuet om studien og om generalisert angstlidelse hos eldre. Saken er bak betalingsmur.

Silje orienterte om at eldre er en gruppe som i mindre grad enn yngre får tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes flere forhold, som at det ikke finnes tilbud for dem eller at det ikke regnes for å være kompetanse til å gi dem behandling. Imidlertid ønsker eldre personer å få psykologisk behandling, og de har også effekt av denne typen hjelp.

I PEXACOG-studien gis behandling til personer mellom 60-75 år som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. Deltakerne får tilbud om kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med enten fysisk trening eller telefonoppfølging.
Det er ledige plasser for nye deltakere i studien. Deltakere henvises via sin fastlege. Ta også gjerne kontakt via tlf. 55 60 82 00 for å drøfte eventuell deltakelse på forhånd.

Les mer om PEXACOG-studien her. Behandlingstilbud for eldre med generalisert angst - Solli Distriktspsykiatriske Senter