HELSENORGE

Kvalitet og miljøstyring

Solli DPS er sertifisert  i henhold til ISO standardene: ISO 14001:2015 Ytre miljø og ISO 9001:2015 Kvalitet.

Solli DPS har vært ISO sertifisert på ytre miljø siden mai 2019 og på kvalitet siden april 2021.

 
Vi har fokus på å være en god samarbeidspartner med gode miljøbevisste holdninger og med fokus på å gi god kvalitet i behandling i møter med pasienter.

 
Vi ønsker å være en lærende organisasjon som stadig er i utvikling og å tilegne oss ny kunnskap med kontinuerlig fokus på forbedring.


 

For mer informasjon se om oss.​