HELSENORGE

Invitasjon til pårørendekveld ved Solli DPS

Solli DPS ønsker å invitere til pårørendekveld 10. november kl 18-20.


Psykologspesialist og seksjonsleder Lina Egeland, LIS-lege Marte Pedersen, psykiatrisk sykepleier Kari Stamnes og pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt presenterer behandlingstilbudet ved rehabiliteringspoliklinikken og FACT-teamet. I tillegg ønskes det innspill på tema for senere pårørendekvelder.

Velkommen til alle som har lyst og anledning!​