HELSENORGE

Innovasjonsmidler til prosjekt om selvmordsforebygging

Solli DPS har fått 1,2 millioner i innovasjonsmidler fra Helse Vest til å utvikle en digital treningsplattform for selvmordsforebygging. Dette vil gi helsepersonell fra hele Norge mulighet til å trene på å møte, kartlegge, vurdere og behandle pasienter med selvmordsproblematikk.

Photo by Lina Trochez on Unsplash

Hvert år dør rundt 600 personer av suicid i Norge. Nesten halvparten har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten, og over 80 % har hatt kontakt med fastlegen og primærhelsetjenesten i løpet av det siste året før de tok livet sitt. God kompetanse i å fange opp, vurdere og behandle pasienter med høy selvmordsrisiko kan redde liv. Simulering og ferdighetstrening er de mest effektive måtene å øke klinisk kompetanse på, men dette er lite tilgjengelig og svært ressurskrevende.

Treningsplattformen vil bestå av en rekke kliniske oppgaver og kasus, hvor helsepersonell trener på å respondere slik de ville gjort med en pasient. Ved å ta videoopptak av egen klinisk respons, er det mulig å trene, analysere, få tilbakemelding og veiledning på utfordrende kliniske situasjoner. Dette inkluderer også muligheten til å lære og vedlikeholde teoretisk kunnskap og grunnferdigheter.
 
Prosjektet ledes av leder for fagutvikling ved Solli DPS, Leif Arvid Øvernes, og går mellom august 2021 og juni 2023. Solli samarbeider med blant annet RVTS-Vest, Bjørnafjorden kommune, Mental Helse, LEVE, fastleger, prestetjenesten på Haraldsplass, BET-seksjonen i Vestre Viken og Helse Vest IKT.
 
Helse Vest skriver at prosjektet har høy relevans og god kvalitet. Prosjektet er viktig for Solli DPS som kompetansebygging i både selvmordsforebygging, bruk av ferdighetstrening og simulering, og i innovasjonsprosesser. Dette er kompetanser vi også ønsker å bygge videre på fremover.
 
For ansatte ved Solli DPS innebærer det organisert ferdighetstrening og veiledning i å møte, vurdere og behandle pasienter med forhøyet selvmordsrisiko, med fokus på den praktiske gjennomføringen. Dette gjennomføres parallelt med utviklingen av digitalt treningsinnhold, som etter hvert også blir tilgjengelig for alle ansatte.