HELSENORGE

Informasjon til pasienter som er i risikogruppe eller uvaksinert

Dersom du er risikogruppe eller uvaksinert kan du ta kontakt med resepsjonen/behandler på telefonnummer 55 61 82 00, slik at det kan vurderes hvordan behandlingen kan gjennomføres med hensyn til smittevern.