Informasjon til pasienter om tiltak i forbindelse med koronavirus

Det er iverksatt tiltak som skal sikre godt smittevern med tanke på koronaviruset, inkludert de nye virusvariantene.

Polikliniske timer
Pasienter som har time på Solli DPS skal møte som normalt. Det er viktig at alle som møter henvender seg i hovedresepsjonen ved inngang C for å bli stilt spørsmål om risiko for koronavirussmitte.
Man vil bli stilt følgende spørsmål:

Spørsmål
1. Har du fått påvist koronavirus-smitte (Covid-19) eller venter du på prøvesvar?
2. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (Covid-19) siste 10 dager?
3. Har du vært i utlandet siste 10 dager?

4. Har du hatt ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 10 dager?

- Feber
- Hoste

- Tung pust
- Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*
- Nedsatt lukte- og/eller smakssans*
- Muskelverk*

- Sår hals*
- Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*
- Smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast eller diare*

* Slike symptomer som er av kort varighet (mindre enn 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid vektlegges ikke. Det samme gjelder forverring av kroniske symptomer.
Dersom du kan svare nei på alle spørsmålene før oppmøte, kan du møte som avtalt på Solli DPS og henvende deg i hovedresepsjonen.

Dersom du kan svare ja på ett eller flere av disse spørsmålene, ber vi deg om å ringe resepsjonen på tlf. 55 61 82 00 for videre avklaring. Det vil være mulig å ha behandlingstimer digitalt dersom du ikke kan møte på Solli DPS.

Ellers minner vi om generelle smittevernråd:

  • Hold 2 meter avstand på Solli DPS
    • Dersom det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand skal både ansatte, pasienter og besøkende bruke munnbind.
  • Vask hendene ofte og grundig
  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, bli hjemme